פרס נובל
עדכונים

אילו ספרים כדאי לקרוא עד הכרזת זוכה הנובל בספרות 2016

בתחילת החודש הבא יוכרז הסופר הזוכה בנובל ל-2016. בינתיים אפשר להסתפק בספר חדש של חתן הפרס ב-2010, מריו ורגס יוסה, ובספר עיון על שני זוכים שקדמו לו – תומאס מאן וגינטר גראס בתחילת החודש הבא יוכרז הזוכה בפרס נובל לספרות, וכמו בכל שנה בסתיו, ניכר עתה מתח מסוים לא רק בחוגים ספרותיים אלא גם בסוכנויות […]