פסיכולוגיה היא תחום במדעי החברה החוקר התנהגותם של יחידים ואת התהליכים המנטליים העוברים עליהם. מטרות הפסיכולוגיה הן לתאר, להבין, ולנבא, את ההתנהגות כדי שנוכל, במקרים מסוימים, לפקח עליה.
מקור השם ביוונית (Ψυχολογία): "פסיכה" (ψυχή) – נפש, ו"לוגיה" (λογία) – תורה. העוסק בפסיכולוגיה, הוא בדרך כלל פסיכולוג.