ספרים אינטרקטיביים הם ספרים שניתן לדפדף או לצפות בהם או בדוגמא שלהם באתר