קהילת אהבת תורה, Ahavas Torah Congregation  

אהבת תורה.jpg
אהבת תורה.jpg
אהבת תורה.jpg
אהבת תורה.jpg
אהבת תורה.jpg
אהבת תוורה.jpg
4.50 (1 review)
301 Arthur Godfrey Rd #301, Miami Beach, FL 33140, United States
4100-4120 Pine Tree Drive Miami Beach Florida 33140 US

Davening Schedule
Sunday AM Daf Yomi 7:45 AM
Sunday Shacharis 8:30 AM (followed by shiur and breakfast)
Daily Daf Yomi: 6:45 AM
Daily Shacharis: 7:30 AM
Rosh Chodesh: 7:15 AM
Fast Days: 7:20 AM

Evening Night Beis Medrash: 8:00 PM
M, T, W – Gemara Shiur 8:15-9:00 PM
Evening Daf Yomi: 9:00 PM
Daily Maariv: 10:00 PM

Friday Mincha: 8 minutes after Candle Lighting

Shabbos Morning Shacharis: 9:00 AM

שיעורים
4.5

Mondays
Summer months:
Torah and BBQ for "College Age" Students with Rabbi Poupko, 8:45pm on his deck (weather permitting)
Rabbi Poupko uses his finely honed grilling skills to engage our young adults in topics from the parsha over sliders, wings and mini-hot-dogs.

Tuesdays
The Eve Flechner Torah Institute – beginning October 20
Given by Rabbi Shmuel Goldin
10:30am – Talmud Class
11:00am – Parshat Hashavua

  • You must to post comments
מספר תוצאות בתצוגה: 1
אהבת תורה.jpg לפני 8 שנים
  • You must to post comments
אהבת תורה.jpg לפני 8 שנים
  • You must to post comments
אהבת תורה.jpg לפני 8 שנים
  • You must to post comments
אהבת תוורה.jpg לפני 8 שנים
  • You must to post comments
אהבת תורה.jpg לפני 8 שנים
  • You must to post comments
מראה 5 תוצאות
בית ישראל.jpg
4.50 (1 review)
770 W 40th St, Miami Beach, FL 33140, United States 0.51 km
About Beth Israel Beth Israel Congregation was started in 1954. Two New Yorkers, purchased two st...
שערי יזרא.jpg
5.00 (1 review)
945 W 41st St, Miami, FL 33140, United States 0.86 km
When I visited the synagogue I was treated as if I was a member of the community, it was great to...
chabad house on wheels.jpg
5.00 (1 review)
669 Lincoln Ln N, Miami Beach, FL 33139, United States 2.68 km
Start the year on a HIGH note! High Holiday Services at Chabad House in Miami Beach Rosh Hashana ...
מראה 3 תוצאות